Piotr Pilipczuk

Akredytowany międzynarodowy trener coachingu International Coaching Community. Twórca i właściciel pierwszej w Polsce szkoły coachingu z międzynarodową certyfikacją. Pomysłodawca i twórca Izby Coachingu w Polsce. Członek Rady Grandparentingowej Izby Coachingu. Akredytowany Superwizor i Coach Izby Coachingu. Wieloletni terapeuta w podejściu systemowym. Executive coach, trener, mentor, doradca biznesu. Wykładowca coachingu  w Politechnice Łódzkiej.

www.valuesteam.pl | www.iccpoland.pl

PATRON I PARTNER PROJEKTU, CZŁONEK ZESPOŁU TWORZĄCEGO PROJEKT