Magdalena Robak

Mada o sobie:
Trener, doradca, coach

Moim marzeniem jest, by ludzie, zespoły i organizacje szli swoją drogą świadomie i efektywnie. Łączę nastawienie na konkretne rezultaty z uważnością i szacunkiem dla potrzeb moich Klientów.

Od 1996 roku pracuję z biznesem i administracją publiczną, jako trener i konsultant, zaś od 2016 roku także jako facylitator indywidualny i zespołowy (Clean Coaching™). Koncentruję się na obszarze kompetencji menedżerskich i budowania współpracy w organizacjach (pionowej, poziomej i z otoczeniem).
Należę do: Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Assotiation (asesor Polish Project Excellence Model IPMA), Polish Society for Training & Development, Klubu Trenerów Biznesu.
Metody Clean Coaching™ uczyłam się u Bogeny Pieśkiewicz (szkoła Clean Coaching Polska) i rozwijam podczas warsztatów i spotkań z facylitatorami z Polski, Francji, Anglii i USA. Wprowadzam ją do pracy projektowej oraz rozpowszechniam, jako element „skrzynki narzędziowej” trenerów i doradców.

 

Co sprawiło że chcesz wziąć udział w projekcie?

Chęć włączenia się w coś innego i dobrego.

Co chcesz dać pacjentom, a co osobom wspierającym pacjentów poprzez swój wkład?

Relaks. Nowe spojrzenie

CZŁONEK ZESPOŁU REALIZUJĄCY PROJEKT

Odpowiedzialność w projekcie:

  • warsztaty
  • teksty metaforyczne