Lilianna Kupaj

Lila o sobie: Jestem właścicielem ogólnopolskiej Szkoły Coachingu Lilianna Kupaj, prezesem zarządu i fundatorką Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. Autorką i trenerem programu Szkoły Coachingu opartej na modelu coachingu wielopoziomowego Roberta Diltsa. Specjalizuję się w coachingu: life, biznes i edu. Jestem akredytowanym coachem ICI, pracuję też jako mentor, trener, wykładowca akademicki. Należę do międzynarodowego stowarzyszenia ICI oraz polskiego – Izby Coachingu. Zapoczątkowałam w Polsce nurt coachingu edukacyjnego.

W 2012 roku została nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet przez Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

W 2015 roku została uhonorowana tytułem „Kreatora Kompetencji Społecznych”. Znalazła się w prestiżowym „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku. W 2016 roku założyła Fundację Świadomego Rozwoju Edukacji, aby móc na szeroką skalę wspierać polską edukację.

Od 2012 roku publikuje książki o tematyce coachingowej. Jest autorką i współautorką sześciu książek: „Twój Podręczny Mentor”, „Coaching przy kuchennym stole”, „Kompetencje coachingowe nauczycieli”, „Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela”, „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 Coachingowych Lekcji Wychowawczych oraz „Świadoma i piękna”. Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, przygotowała pierwszych nauczycieli – coachów, wykorzystujących w swojej pracy kompetencje coachingowe. Autorka pilotażowego projektu „coaching dla ucznia”. Współautorka artykułów: Kompetencje coachingowe a czynniki wpływające na efektywne nauczanie, Coaching Review, 2016, „Coaching a emocje” w monografii „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji” 2017.

www.szkolacoachingu.edu.pl

Co sprawiło że chcesz wziąć udział w projekcie?

Głównie dzielenie się doświadczeniem i wspieranie rodzin, w których występuje choroba.

Co chcesz dać pacjentom, a co osobom wspierającym pacjentów poprzez swój wkład?

Pacjentom wiarę, że wszystko może się wydarzyć, że nie nam przewidywać przyszłość. Osobom wspierającym siłę do towarzyszenia w chorobie.

CZŁONEK ZESPOŁU TWORZĄCEGO PROJEKT

Odpowiedzialności w projekcie:

  • tworzenie tekstów relaksacyjnych i metafor relaksacyjnych
  • pisanie artykułów
  • prelekcje / szkolenia