Katarzyna Bokuń

Psycholog, coach, tłumacz.

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowany coach International Coaching Community. Z zainteresowania i pasji life coach. W swojej pracy opiera się na holistycznym rozumieniu człowieka widzianego jako jedność trzech wzajemnie wpływających na siebie wymiarów: ciała, umysłu i ducha. Dodatkowy obszar zainteresowań stanowią przekazy transgeneracyjne, lojalności rodowe, a także uważność i techniki medytacyjne.

Co sprawiło że chcesz wziąć udział w projekcie?

Poczułam, że chcę się zaangażować i podzielić tym, co mnie samej udało się dowiedzieć w wyniku własnych doświadczeń życiowych.

Co chcesz dać pacjentom, a co osobom wspierającym pacjentów poprzez swój wkład?

Chcę opowiedzieć o roli jaką w procesie leczenia chorób somatycznych mogą odgrywać przekonania, emocje i ogólny stan umysłu i jakie mogą płynąć z tej wiedzy korzyści zarówno dla pacjentów jak i osób wspierających.

CZŁONEK ZESPOŁU TWORZĄCEGO PROJEKT

Odpowiedzialność w projekcie:

  • artykuły
  • Anioł Stróż Projektu