Joanna Czarnecka

O JOannie:

W Projekcie „Przekrocz Granice” – współtwórca
i współ-lider projektu.

   • współtworzenie i współzarządzanie projektem,
   • odpowiedzialność za całość projektu,
   • pisanie bajek i metafor,
  • pracę od zaplecza i od frontu.

W projekcie „Afryka z poziomu Dziecka”: 

a. pracę od zaplecza i od frontu przy:
–  zbiórce darów oraz
– organizacji wyjazdu do Gambii dla fotoreportera i badacza psychologii dzieci w kontekście edukacji
b. odpowiedzialność za wystawy, panele dyskusyjne – organizacja i logistyka
c. odpowiedzialność za wydanie albumów i rozprowadzenie
d. odpowiedzialność za współpracę społeczną i prawną z partnerami i sponsorami pozyskanymi dla projektu
e. dialog z Ambasadami i Konsulatem
f. odpowiedzialność za transport darów drogą inną niż samochodowa, w sytuacji gdy nie dojdzie do wyprawy
g. opieka informacyjna o projekcie

Kim jest? 

Członek Prezydium Izby Coachingu. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo – leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno – pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego – medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.
Bajarka życia, bycia i chwil… 🙂

Provocare www.provocare.pl 


Izba Coachingu www.ic.org.pl 

Odpowiedzi w kontekście projektu „Przekrocz Granice” Co sprawiło że chcesz wziąć udział w projekcie?

Chwila… marzenie… pragnienie dzielenia się radością życia i poznawania… 🙂

Co chcesz dać pacjentom, a co osobom wspierającym pacjentów poprzez swój wkład?

Może zabrzmi to dziwnie ale… odwagę do bycia prawdziwymi w tym co składa się na ich Człowieczeństwo i radość z odkrywania swojego człowieczeństwa niezależnie od tego co robią, jak robią i w jakim punkcie swojego życia są.