Dr Lidia D. Czarkowska

Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami. Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazały się też książki: „Coaching as a method of developing human potential”, „Coaching – katalizator rozwoju organizacji”, „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu”, „Leadership – Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”.

Redaktor naukowy rocznika Coaching Review.

www.lidiaczarkowska.pl

CZŁONEK ZESPOŁU TWORZĄCEGO PROJEKT

Odpowiedzialność w projekcie:

  • artykuł
  • prelekcja
  • Anioł Stróż projektu 🙂