Dr Julian Czurko

Doktor nauk humanistycznych, absolwent wydziałów Uniwersytetów Łódzkiego i Warszawskiego, skończył podyplomowe studia menedżerskie i trenerskie. trener biznesu, coach, facylitator indywidualny i zespołowy Clean Coaching™

Ma 7-letnie doświadczenie jako wykładowca akademicki, 6-letnie jako trener oraz 3-letnie jako coach indywidualny i facylitator zespołów. Jest absolwentem akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) programów CoachWise Essentials™ oraz Akademii Coacha JAK-MD™, a także kilku szkół trenerskich, w tym Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™. Metody Clean Coaching™ uczył się u Bogeny Pieśkiewicz w ramach szkoły Clean Coaching Polska, oraz rozwijał ją podczas laboratoriów, masterclasses i salonów w Polsce i Francji.