dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

Mamy zaszczyt wśród Partnerów Projektu gościć dr hab. n. med. Marzenę Samardakiewicz.

Specjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, konsultant PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.

Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie. Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji z pacjentem, z zagadnień psychoonkologicznych, aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP i SIOP Europe) oraz Pediatrycznej Grupy w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS). Aktualnie zaangażowana w przygotowanie opisu kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie z Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji.

http://www.ptpo.org.pl