Anna Jurewicz

Trener sportowy – gimnastyka artystyczna, polonistka. Jako trener kompetencji pracuje od 1998 r., jako coach od 2007 (członek ICF i ICF Polska).Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt).

Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant – certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012). Od 2015 ekspert merytoryczny trzech kluczowych projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych, przywództwa, innowacyjnych rozwiązań w edukacji.

www.jurewiczjakubczak.pl

Co sprawiło że chcesz wziąć udział w projekcie?

Jestem głęboko przekonana, że rak jest chorobą psychoimmunologiczną. Wierze, że praca mentalna, na poziomie nieświadomym i świadomym, może pomóc chorym. Jest to szczególnie ważne u dzieci i osób młodych. Nie można dać żadnej gwarancji, że taka praca pomoże każdemu, ale warto próbować. Myślę też, że warto pracować z bliskimi chorych. Ich ból, poczucie bezsilności i chęć pomocy też są ważne.

Co chcesz dać pacjentom, a co osobom wspierającym pacjentów poprzez swój wkład?

Wiarę, że można wygrać z rakiem, że warto walczyć i nie poddawać się. trzeba być wojownikiem i walczyć o siebie i swoje życie.

CZŁONEK ZESPOŁU TWORZĄCEGO PROJEKT

Odpowiedzialności w projekcie:

  • pisanie bajek i metafor
  • pisanie artykułów
  • pisanie artykułów do książek i e-book
  • prelekcje / szkolenia
  • tworzenie tekstów relaksacyjnych i metafor relaksacyjnych