Program ramowy

Etapy projektu

ETAP  ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4
Czas  KWIECIEŃ – START PROJEKTU KWIECIEŃ – CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ –LISTOPAD 
Działania  Pokaz slajdów przyrodniczych połączony z mini spektaklami improwizacyjno – refleksyjnymi

Konferencja z zakresu arteterapii, terapii onkologicznej i coachingu zdrowia

Wyprawy w Bieszczady Ukraińskie – obraz i natura

Podczas niej realizowane będzie:
a. rozpoznanie terenu przez organizatorów
b. Pierwsze zdjęcia przyrodniczo – reportażowe
Wyprawy w Bieszczady Ukraińskie – ludzie i emocje

Podczas niej realizowane zostanie:
a. wideo – rozmowy i artykuły
z specjalistami
b. wyprawa z elementami z surwiwalu dla młodych pacjentów (wyprawa terapeutyczno – rehabilitacyjna)
c. zdjęcia przyrodniczo – reportażowe
Wyprawy w Bieszczady Ukraińskie – ludzie i natura

Podczas niej realizowane zostanie:
a. wideo – rozmowy i artykuły
z specjalistami
b. zdjęcia przyrodniczo – reportażowe
c. Pokaz slajdów i filmów z projektu

d. Bajkoterapia na oddziałach onkologii

z wykorzystaniem bajek polsko – ukraińskich
c. Konferencja podsumowująca
d. Druk oraz dystrybucja książek

Działania stałe przez cały okres projektu 
  • Stworzenie wizualnego narzędzia terapeutycznego do prowadzenia zajęć z młodymi pacjentami onkologicznymi
  • Opracowanie bajek metaforycznych ilustrowanych zdjęciami z wypraw po Bieszczadach
  • Opracowanie książeczek ilustrowanych zdjęciami z wypraw po Bieszczadach
  • Opracowanie nagrań i prezentacji medytacyjno – relaksacyjnych dla dzieci i sieci wsparcia
  • Warsztaty rozwojowe i wspierające dla rodzin i opiekunów młodych pacjentów onkologicznych oraz pracowników medycznych

Zadania i celowość

Etap  Zadanie  Cel 
działania stałe  Stworzenie wizualnego narzędzia terapeutycznego do prowadzenia zajęć z młodymi pacjentami onkologicznymi
Grupa docelowa: psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, pracownicy socjalno – społeczni, pedagodzy, pracownicy medyczni i opiekuńczy, rodzice
Stworzenie narzędzia terapeutyczno – pedagogicznego do pracy z młodym pacjentem onkologicznym lub / i z jego rodziną w celu pracy na przekonaniach, lękach, emocjach i nastawieniu. Narzędzie skonstruowane w oparciu o wcześniejsze badania oraz doświadczenia psychoonkologiczne w pracy na oddziale szpitalnym, hospicjalnym i domowym
• Skonstruowanie narzędzia odpowiadającego potrzebom terapii i pedagogizacji pacjenta onkologicznego
• Dostarczenie psychologom oraz pedagogom pracującym na oddziałach onkologii oraz z chorymi onkologicznie nowego narzędzia do wsparcia osoby
Opracowanie bajek metaforycznych ilustrowanych zdjęciami z wypraw po Bieszczadach Opracowanie bajek terapeutycznych w oparciu o wyzwania i problemy z jakimi mierzą się młodzi pacjenci onkologiczni
• Dobór zdjęć w porozumieniu z młodymi pacjentami oraz ich inspiracjami zaczerpniętymi ze zdjęć – co wzmocni oddziaływanie terapeutyczno – psychologiczne
Opracowanie książeczek ilustrowanych zdjęciami z wypraw po Bieszczadach W ukierunkowaniu na potrzeby rozwoju i wsparcia osoby będącej opiekunem / rodzicem dziecka chorego onkologicznie lub terminalnie
• Wsparcie pracownika medycznego w materiały z zakresu coachingu, terapii, nauk humanistycznych w jego rozwoju osobistym i zawodowym poprzez literaturę
Opracowanie płyt DVD i książek medytacyjno – relaksacyjnych dla dzieci Opracowanie tekstów metaforyczno – relaksacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat w kontekście pracy z ich emocjami, lękami, stanami, etapami choroby i zdrowienia
• Opracowanie książek z tekstami relaksacyjno – medytacyjnymi oraz artykułami dotyczącymi relaksacji w procesie choroby i zdrowienia onkologicznego
Warsztaty rozwojowe
i wspierające dla rodzin
i opiekunów młodych pacjentów onkologicznych oraz pracowników medycznych
Rozwój osobisty i emocjonalny własny w procesie towarzyszenia osobie chorej
• Rozwój świadomości jak efektywniej i lepiej wspierać dziecko w procesie choroby
i zdrowienia
• Rozwój kompetencji i umiejętności polepszania jakości jego życia własnego
i pacjenta / dziecka
• Rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności efektywniejszego wspierania pacjenta i zachowania higieny życia i pracy
ETAP 1 Pokaz slajdów przyrodniczych połączony z mini spektaklami improwizacyjno – refleksyjnym Wzrost świadomości roli i wartości obrazu w procesie leczenia i rekonwalescencji pacjentów

Wzmocnienie świadomości oddziaływania obrazu i natury na emocje i nastrój

Konferencja z zakresu arteterapii, terapii onkologicznej i coachingu zdrowia Konferencja otwierająca projekt skupiona wokół tematów związanych z terapią i wsparciem małych pacjentów onkologicznych oraz ich rodziców, opiekunów i pracowników medycznych

 

ETAP 2
„Bieszczady Ukraińskie – obraz i natura”
Rozpoznanie terenu przez organizatorów • Dobór miejsc, terenu i tras dla wypraw fotograficznych i wyprawy z pacjentami
• Opracowanie warsztatu rozwojowego z elementami survivalu dla podopiecznych Fundacji
Zdjęcia przyrodniczo – reportażowe • Zdjęcia mają służyć ilustrowaniu materiałów, książek i być podstawą wizualną narzędzia terapeutycznego
Video–rozmowy z specjalistami w kontekście zdrowia
i polepszania jakości życia
• Rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin (medycyny, rozwoju, terapii, psychologii, psychiatrii, coachingu, religii, itp.) w kontekście zdrowia, procesu choroby i leczenia, rozwoju, pracy z emocjami, itp. – czyli tego, co jest w obrębie życia pacjenta onkologicznego, a co ma wpływ na polepszenie jakości jego życia przez wzrost świadomości
ETAP 3
„Bieszczady Ukraińskie – ludzie i emocje”
Wyprawa warsztatowa
z elementami survivalu i zajęć terapeutyczno – coachingowych
• Wzrost poczucia własnej wartości, mocy, możliwości i zasobów u podopiecznych
• Oddziaływanie terapeutyczno – lecznicze w zmiennych warunkach środowiska
• Zmiana klimatu, perspektywy, otoczenia
• Urozmaicenie okresu wakacyjnego młodym pacjentom
• Integracja członków i podopiecznych Fundacji
Video–rozmowy i artykuły
ze specjalistami
• Rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin (medycyny, rozwoju, terapii, psychologii, psychiatrii, coachingu, religii, itp.) w kontekście zdrowia, procesu choroby i leczenia, rozwoju, pracy z emocjami, itp. – czyli tego co jest w obrębie życia pacjenta onkologicznego a co może mieć wpływ na polepszenie jakości jego życia przez wzrost świadomości

 

Zdjęcia przyrodniczo – reportażowe, stanowiące graficzną oprawę książki • Zdjęcia wykonane przez fotografów mają służyć ilustrowaniu materiałów, książek i być podstawą wizualną narzędzia terapeutycznego
• Zdjęcia wykonane przez uczestników wyprawy mają służyć rozwojowi ich kreatywności, spostrzegawczości i budowaniu umiejętności zmiany perspektywy
ETAP 4
„Bieszczady Ukraińskie i Polskie – ludzie i natura”
Zdjęcia przyrodniczo – reportażowe • Zdjęcia mają służyć ilustrowaniu materiałów, książek i być bazą wizualną podstawowego narzędzia terapeutycznego
Pokaz slajdów i filmów z projektu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów im. K. Kieślowskiego
w Sokołowsku
• Filmy reportażowe oraz zdjęcia portretowe i przyrodniczo – reportażowe uwidaczniające tak sam projekt jak i bohaterów i beneficjentów projektu (wzmocnienie społecznej świadomości problemów życia pacjentów onkologicznych, propagowanie leczenia obrazem i naturą)
Bajkoterapia i arteterapia
na oddziałach onkologii
z wykorzystaniem bajek polsko – ukraińskich
•  Wsparcie procesu leczenia i terapii poprzez oddziaływanie bajką / metaforą na pacjentów
• Arteterapia – oddziaływanie obrazem (fotografią) na stan psycho-emocjonalny
• Zmiana perspektywy
• Dodatkowa stymulacja aktywności psycho-emocjonalnej poprawiająca kondycję i jakość życia pacjenta
Konferencja podsumowująca • Konferencja podsumowująca osiągnięcia projektu z każdego z jego etapów
• Wzmocnienie i uwypuklenie wartości i znaczenia sieci wsparcia pacjenta onkologicznego i jej wpływu na proces leczenia
• Gość specjalny, lekarz psychiatrii z Wilna, dr Aleksiej Aleksejcik
Druk oraz dystrybucja książek • Rozpowszechnianie materiałów biblioterapeutycznych i ukierunkowanych na wspieranie osób w procesie leczenia, do placówek i osób objętych wsparciem fundacji
• Propagowanie wypracowanych materiałów i powstałego narzędzia w środowiskach związanych z wsparciem osób chorujących, opieką nad pacjentami i wszelkich innych instytucjach związanych z w/w tematyką