Pomóż

Jak możesz pomóc?

Możesz pomóc w każdej chwili, każdym gestem, dołączając do nas jako Darczyńca, Przyjaciel Projektu lub Autor.

Jako Darczyńca wspierasz nas finansowo.

 • Wpłacając darowiznę na cele projektu „Przekrocz granice”
 • Wpłacając nawet niewielką kwotę na konto projektu poprzez stronę:  www.pomagam.pl/przekroczgranice.

Jako Przyjaciel Projektu wspierasz nas niefinansowo.

 • Promuj nasz projekt na Facebooku i w innych mediach społecznościowych:
 • Pomóż nam znaleźć sponsorów. Jeśli znasz firmy, osoby, które mogłyby pomóc, skontaktuj sie z nami.
 • Pomóż nam znaleźć auta terenowe (zatankowane na kilka dni wyprawy dla dzieci).
 • Opowiedz o naszym projekcie znajomym, być może ktoś jest chętny, aby dołączyć do zespołu projektu i działać z Nami.

Jako Autor wspierasz nas swoim talentem.

Kogo potrzebujemy w Zespole autorskim?

 • Osób piszących – bajki, baśnie, metafory, teksty relaksacyjne, bajki terapeutyczne, wiersze
 • Osób zawodowo związanych ze wsparciem psychologicznym/pedagogicznym – psychologów, psychookologów, terapeutów, coachów – ludzi, którzy piszą w swojej dziedzinie artykuły naukowe, popularnonaukowe, prace badawcze
 • Osób zawodowo związanych ze wsparciem medycznym i opiekuńczym – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów – działających dla i z ludźmi, piszących o swoich doświadczeniach

Czego potrzebujemy od Autorów tekstów?

 Artykuły do publikacji książkowych oraz na portal, które obejmowały by takie obszary, jak:

 • rozwój człowieka,
 • praca z przekonaniami i emocjami,
 • terapia i psychologia,
 • traumatologia,
 • metody coachingowe,
 • psychologia pozytywna,
 • psychologia zdrowia i choroby,
 • praca nad pewnością siebie, odpornością psychiczną, motywacją,
 • wywiad motywacyjny.

Chętnie przyjmiemy artykuły, które mogą wzmocnić psychicznie, emocjonalnie, zdrowotnie osobę w chorobie i jej bliskich.

Bajki i teksty metaforyczne – chcielibyśmy, aby były, takie Wasze. Jedyna wskazówka – jeśli wybierzecie na bohaterów tekstu zwierzęta, to zapraszamy do naszej zwierzęcej galerii po inspiracje (link do galerii).

Teksty relaksacyjne – posłużą do nagrania płyt audio i wideo. To Wam oddajemy decyzję, o czym będą i jakie będą. Chcielibyśmy do płyt dodać zeszyty z ćwiczeniami.

Wywiady/rozmowy z osobami pracującymi, jako wsparcie osób chorych i ich bliskich. Tak naprawdę, tutaj też Wy decydujecie, o czym będą te rozmowy. Naszym zamiarem jest oddanie w ręce chorych i ich bliskich narzędzi, które będą ich wspierały w trudnych momentach, zwłaszcza gdy wokół jest więcej pytań niż odpowiedzi.

Co dajemy w zamian Osobom, wspierającym Projekt?

Osobom wspierającym projekt dajemy promocję w różnych mediach przez okres 20.04 – 30.11.2018.

Jak Was promujemy?

Wszystkie osoby zaangażowane w Projekt (lub Waszą działalność) promujemy:

 • w podkaście/nagraniu radiowym, którego temat wybieracie sami
 • na stronie internetowej Projektu PrzekroczGranice.org
 • na stronie facebookowej Projektu Facebook/PrzekroczGranice
 • na profilu instagramowym Projektu
 • na drukowanych oraz cyfrowych materiałach szkoleniowych
 • na drukowanych oraz cyfrowych materiałach informacyjnych

Dodatkowo:

Osoby piszące teksty promujemy:

 • pod artykułem / bajką umieszczając dostarczone zdjęcie/grafikę (np. logo firmy), notę oraz link do strony osobistej lub firmowej

Na co przeznaczymy uzyskane wsparcie finansowe?

W pierwszym etapie uzyskane pieniądze przeznaczymy na:

 • Pieniądze na cele wyprawy dzieci i młodzieży chorującej na raka. Dzieci są pacjentami oddziałów onkologii i  chirurgii onkologicznej. Wyprawa w Bieszczady polskie i ukraińskie ma charakter rehabilitacyjno – terapeutyczny z elementami survivalu. Koszt udziału w wyprawie jednego dziecka to kwota: 2400 zł. Koszt całkowity wyprawy to: 35900 zł

O Wyprawie:

Wyprawa  przewidziana jest na 8 samochodów terenowych marki Land Rover w terminie 5-12. 08. 2018 r. Uczestnikami będzie 10 Młodych Pacjentów (Dzieci i Młodzież) Oddziału Onkologii i Chirurgii Onkologicznej.
Wyjadą pod  opieką Pracowników i Partnerów Fundacji na obóz rehabilitacyjno – terapeutyczny z elementami survivalu w Bieszczady polskie i  ukraińskie.

Wyprawa ma na celu: 

– wzmocnienie pewności siebie i samoświadomości Uczestników wyprawy
– wsparcie psychologiczne i terapeutyczne Pacjentów (uczestników)
– wzmocnienie efektywności oddziaływań rehabilitacyjnych, leczniczych i poza szpitalnych
– zwiększenie aktywności życiowej oraz pobudzenie chęci do pełnego udziału w życiu
– rozwój elementów składowych odporności psychicznej
– przekierowanie uwagi z ograniczeń na możliwości i zasoby indywidualne u młodego Człowieka
– doświadczenie granic pomiędzy poczuciem wpływu, a chęcią kontroli, a poprzez to wzrost poczucia sprawczości

Z całości wyprawy nagrany zostanie film dokumentalny oraz sporządzany zapis fotograficzny. Film zostanie wyemitowany na kilku Festiwalach Filmowych, a z zdjęć powstanie album oraz wystawa.

 • druk narzędzia terapeutycznego Kalejdoskop wrażeń. Fotografie, które inspirują”  (wersji testowa, która zostanie przekazana wraz z zeszytem ćwiczeń i płytą DVD z materiałami szkoleniowymi wszystkim psychoonkologom i terapeutom pracującym z dziećmi chorymi na raka i ich rodzinami w wybranych ośrodkach onkologii dziecięcej w całej Polsce do pracy z dziećmi i rodzinami na oddziałach szpitalnych i hospicyjnych) – 1000 zł 

Na kolejnych etapach projektu uzyskane pieniądze przeznaczymy na:

 • druk  bajek i książek dla małych pacjentów chorych na raka oraz ich rodziców, personelu medycznego, psychologów i pracowników medycznych – 10 000 zł 
 • druk Kalejdoskopu wrażeń (wersja  właściwa)  –  8000 zł 
 • wyprawy fotograficzne fotografów przyrody i reportażu (1 samochód x 4 wyprawy) – 16 000 zł
 • doposażenie aut do wyprawy dla dzieci onkologicznych (opcjonalnie przyjmiemy 4 zatankowane na wyprawy auta terenowe dla dzieci) – 7000 zł  
 • wyprawę dzieci terapeutyczno – rehabilitacyjno – surwiwalową (12 dzieci + 4 opiekunów + 2 fotografów) – 35 000 zł

Razem daje to:  87 000 zł