Koszty projektu

Określenie kapitału początkowego

Prace grafikaWkład własny – praca
Prace koordynatora projektuWkład własny – praca
Prace coachingowe i terapeutyczne oraz trenerskieWkład własny – praca
Prace bajkopisarzyWkład własny – praca
Prace fotografówWkład własny – praca
Prace dziennikarskie i filmoweWkład własny – praca
SALDO KOŃCOWE WKŁADU WŁASNEGO
ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:
168 400,00
KWOTA WYJŚCIOWA DO POZYSKANIA:130 000,00
KWOTA POZOSTAŁA DO POZYSKANIA:87 000,00

Kwota ta pokryje koszty: wypraw z pacjentami, wypraw fotograficzno – przyrodniczych i reportażowych, produkcji: książek DVD, narzędzia terapeutycznego, materiałów konferencyjnych oraz wynajęcia sal.

Na życzenie sponsora możemy przesłać dokładne wyliczenia i dane dotyczące opracowanego budżetu projektu.

Wsparcie finansowe lub rzeczowe

Jesteśmy na kolejnym etapie projektu. Co na tą chwilę jest ważne:

  • Pieniądze na druk bajek i książek dla małych pacjentów onkologicznych oraz ich rodziców, personelu medycznego, psychologów i pracowników medycznych – 10 000 zł
  • Książki te będą rozesłane do wszystkich ośrodków opieki i leczenia małych pacjentów onkologicznych
  • Druk narzędzia terapeutycznego – wersja właściwa. Narzędzie zostanie przekazane wszystkim osobom pracującym psychoonkolgicznie i terapeutycznie z małym pacjentem onkologicznym (i jego rodziną) w całej Polsce – 8 000 zł
  • Pieniądze na 4 wyprawy fotograficzne fotografów przyrody i reportażu (1 samochód x 4 wyprawy) – 16 000 zł