Cele i produkty

Cele główne i cele szczegółowe

Cele główne:

 • Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodziców w okresie przebywania na oddziale onkologii i po opuszczeniu szpitala.
 • Tworzenie i rozwój sieci wsparcia* młodego pacjenta onkologicznego w okresie leczenia i po jego zakończeniu.

Cele główne realizowane będą poprzez cele szczegółowe:

 1. Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodziców w okresie przebywania na oddziale onkologii i po opuszczeniu szpitala.
  • Opracowanie bajek i metafor inspirowanych zdjęciami dla młodych pacjentów onkologicznych w postaci książek, oraz nagrań audio medytacyjno – relaksacyjnych (3 rodzaje) do pobrania z internetu;
  • Opracowanie książek terapeutyczno – coachingowych dla rodziców i pracowników medycznych (7 tomów);
  • Wideo-relacje z przebiegu projektu;
  • Filmy / filmiki ukierunkowane na wsparcie młodych pacjentów, ich rodziców i pracowników medycznych w procesie leczenia i adaptacji do sytuacji choroby i zdrowienia (psychologiczne, coachingowe, motywacyjne, itp.);
  • Wyprawa terapeutyczno – rehabilitacyjne w Bieszczady Polskie i Ukraińskie z elementami surviwalu dla podopiecznych Fundacji;
  • Rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej, tworzenie perspektyw kreatywności i możliwości poprzez oddziaływanie obrazem i metaforą.
 2. Rozwój sieci wsparcia młodego pacjenta onkologicznego w okresie leczenia i po jego zakończeniu.
  • Zajęcia z arteterapii i biblioterapii z młodymi pacjentami onkologicznymi;
  • Warsztaty z zakresu psychologii i coachingu dla rodziców, opiekunów i pracowników medycznych pracujących z małymi pacjentami;
  • Stworzenie wizualnego narzędzia terapeutycznego do prowadzenia zajęć z młodymi pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami;
  • Panele dyskusyjne i konferencyjne poruszające tematykę psychologii, coachingu i medycyny w kontekście sieci wsparcia pacjenta onkologicznego;
  • Konferencja podsumowująca projekt wraz z wystawą tematycznych zdjęć i materiałów opracowanych podczas trwania projektu.

Produkty projektu

 • Bajki terapeutyczne dla dzieci wydane w postaci książek papierowych, e-booków, audiobooków; Bajki będą pisane przez biblioterapeutów (terapia poprzez baśń) i bajarzy z całej Polski.
 • Książki psychologiczno – coachingowe dla rodziców i sieci wsparcia małych pacjentów (lekarze, terapeuci, pracownicy socjalni i pomocowi, itp.); Książki pisane są przez psychologów, psychoonkologów, terapeutów oraz coachów z terenu Polski;
 • Narzędzie wizualno – terapeutyczne; Opracowuje je celowo do tego powołany zespół skradający się z fotografów, psychoonkologa, terapeuty coacha. Dla powstania tego narzędzia przeprowadzono analizę przekonań i lęków młodych pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Określono cele narzędzia i obszar oddziaływania oraz model pracy terpeutycznej narzędziem. Fotografowie przyrody i fotoreporterzy zostali specjalnie przeszkoleni / poinstruowani co do formy i potrzebnych kadrów / obrazów w kontekście narzędzia terapeutycznego.
  Książki, jak i narzędzie terapeutyczne zostaną rozdystrybuowane w pierwszej kolejności do wszystkich ośrodków związanych z onkologią dziecięcą (szpitale, ośrodki opiekuńczo lecznicze dla dzieci onkologicznie chorych, hospicja), a w drugiej kolejności udostępnione do pozyskania przez osoby zainteresowane nimi. Wydawane będą przez okres aż ośmiu lat.
 • Audio i wideo relaksacyjne z utworami muzycznymi, refleksyjnymi, medytacyjnymi, obrazowymi (fotografia) – do pobrania z sieci;
 • Filmy reportażowe z przebiegu projektu (prezentowane poprzez YouTube, na festiwalu filmów dokumentalnych i reporterskich);
 • Pokazy slajdów i filmów w kinach studyjnych na terenie Polski.

Dlaczego tak ważne w tym projekcie są zdjęcia robione przez fotografów w Bieszczadach, a nie np. zdjęcia stockowe, zakupione z internetu?

Projekt „Przekrocz granice” jest skonstruowany jako projekt puzzlowy, w którym każdy z elementów jest ściśle ze sobą powiązany. Młodzi pacjenci onkologiczni, podobnie jak ich rodzice, opiekunowie i kadra medyczno – terapeutyczna w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji przechodzą wiele symbolicznych i faktycznych granic emocjonalnych, psychicznych, fizycznych, jak również zawodowych. „Przekrocz granice” jest projektem, w którym w sposób fizyczny i metaforyczny pacjenci przekroczą granice górską, wiejsko – leśną, granicę językową i kulturową oraz granicę państwa.

Fotografia, tak reporterska, jak i przyrodnicza, będzie wykonywana w Bieszczad Polskich i Ukraińskich po jakich przejdą młodzi pacjenci. Fotografia wykonana w Bieszczadach będzie ilustrowała bajki i książki. Specjalnie przeszkoleni z psychoonkologii fotografowie zaangażowani w projekt zostaną ukierunkowani na potrzebne do skonstruowania właściwego narzędzia terapeutycznego oraz pokazu slajdów kadry i obrazy.

Wszystko to pozwoli na silniejsze oddziaływanie terapeutyczno – wizualne na pacjentów i ich rodziny. To jeden z elementów innowacyjnych, jakie wprowadzamy w tym projekcie, a jednocześnie ma on silne oparcie w prowadzonych przez nas od dłuższego czasu badaniach pilotażowych, prowadzonych w formie pogłębionych rozmów i wywiadów. Potrzeba wykonania zdjęć opiera się także na wiedzy eksperckiej najlepszych polskich psychoonkologów i coachów zaangażowanych w projekt. Dodatkowo wzmacniającym pozytywnie czynnikiem terapeutycznym jest fakt iż fotografia zawarta w bajkach, książkach, pokazach slajdowych do muzyki i tekstów metaforyczno – relaksacyjnych stworzona została specjalnie dla nich i z myślą o nich.

_______

*sieć wsparcia młodego pacjenta –