Przekrocz Granice

Przekrocz Granice – Projekt społeczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży chorującej onkologicznie, ich rodzin i pracowników medycznych.

Powstał dla…

Grupą docelową objętą projektem są:

– Pacjenci Onkologiczni w wieku od 5 do 20 lat z terenu całej Polski, w pierwszej kolejności znajdujący się pod opieką placówek znajdujących się pod opieką Fundacji, a w drugiej kolejności pozostali młodzi pacjenci onkologii z terenu polski (ośrodki leczenia i opieki, oddziały szpitalne, hospicja stacjonarne i domowe);

– Rodzice i opiekunowie małych pacjentów onkologicznych;

– Pracownicy medyczni (lekarze, personel medyczny, psycholodzy terapeuci, opiekunowie i pracownicy społeczni).

Cele główne i cele szczegółowe

Cele główne:

• Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodziców w okresie przebywania na oddziale onkologii i po opuszczeniu szpitala.
• Tworzenie i rozwój sieci wsparcia* młodego pacjenta onkologicznego w okresie leczenia i po jego zakończeniu.

Cele główne realizowane będą poprzez cele szczegółowe

1. Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodziców w okresie przebywania na oddziale onkologii i po opuszczeniu szpitala.
• Opracowanie bajek i metafor inspirowanych zdjęciami dla młodych pacjentów onkologicznych w postaci książek, oraz nagrań audio medytacyjno – relaksacyjnych (3 rodzaje) do pobrania z internetu;
• Opracowanie książek terapeutyczno – coachingowych dla rodziców i pracowników medycznych (7 tomów);
• Wideo-relacje z przebiegu projektu;
• Filmy / filmiki ukierunkowane na wsparcie młodych pacjentów, ich rodziców i pracowników medycznych w procesie leczenia i adaptacji do sytuacji choroby i zdrowienia (psychologiczne, coachingowe, motywacyjne, itp.);
• Wyprawa terapeutyczno – rehabilitacyjne w Bieszczady Polskie i Ukraińskie z elementami surviwalu dla podopiecznych Fundacji;
• Rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej, tworzenie perspektyw kreatywności i możliwości poprzez oddziaływanie obrazem i metaforą.

2. Rozwój sieci wsparcia młodego pacjenta onkologicznego w okresie leczenia i po jego zakończeniu.
• Warsztaty z zakresu psychologii i coachingu dla rodziców, opiekunów i pracowników medycznych pracujących z małymi pacjentami;
• Stworzenie wizualnego narzędzia terapeutycznego do prowadzenia zajęć z młodymi pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami;
• Panele dyskusyjne i konferencyjne poruszające tematykę psychologii, coachingu i medycyny w kontekście sieci wsparcia pacjenta onkologicznego;
• Konferencja podsumowująca projekt wraz z wystawą tematycznych zdjęć i materiałów opracowanych podczas trwania projektu