Wystawy i Panele

Wraz z pierwszą wystawą jaka miała miejsce 17 stycznia 2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na Sali im. Kisielewskiego połączonej z prelekcjami i panelem dyskusyjnym pt. „Afryka z poziomu Dziecka”  rusza program 16  podobnych wydarzeń w 16 miastach Polski, w których zlokalizowane są Oddziały Izby Coahcingu.

Fotografia: Paweł Paradowski


CELE PANELI DYSKUSYJNYCH I WYSTAW:

  1. dotrzeć do jak najszerszej ilości osób z wiedza o obecnej rzeczywistości różnych zakątków (państw, krajów, społeczności) Afryki tak poprzez obraz i słowo (mówione i pisane)
  2. podjęcie tematu z osobami, które znają rzeczywistość Afryki namacalnie i zachęcić do dialogu osoby ciekawe tematu, tak by móc oddziaływać na błędne przekonania i stereotypy dotyczące Afryki, jakie panują w Polsce, w celu budowania większej świadomości, wiedzy i ciekawości tym niezwykłym kontynentem
  3. stworzenie esejów (artykułów, esejów, wywiadów, itp.) o Afryce oraz albumów fotografii  które zostaną w różny sposób dystrybuowane na Polskę
  4. nagranie każdego z paneli dyskusyjnych i upublicznienie ich w celach edukacyjnych


PANELE DYSKUSYJNE BĘDĄ SKUPIONE WOKÓŁ TEMATÓW:


1. rzeczywistość Afryki oczami obywateli i badaczy
2. prawa Dzieci w Afryce i ich możliwości rozwoju
3. teraźniejszość i przyszłość Afryki oczami ekspertów panelu
4. tematy zaproponowane przez prelegentów
5. pytania od uczestników panelu


DO PANELU DYSKUSYJNEGO ZAPROSZENI ZOSTALI:

–  Osoby pochodzenia Afrykańskiego
– badacze i znawcy różnych części Afryki
– osoby działający biznesowo w i z Afryką
– podróżnicy

O FOTOGRAFII PAWŁA PARADOWSKIEGO

Fotografie pochodzą ze zbiorów Pawła Paradowskiego – autora zdjęć. Powstały na przestrzeni lat 1998 – 2018 i są zapisem rzeczywistości widzianej oczami ich autora.

Fotografie te są zaroszeniem do zamyślenia się nad własnym człowieczeństwem, do zagłębienia się w odczuwaniu prawdziwości jaka jest w Ludziach i pomiędzy nimi, do przejrzenia się w oczach Afryki, by odnaleźć na nowo własne spojrzenie na siebie i świat.
Są jak magiczny, piękny park różnorodności jaką stworzyła ziemia na której jest osadzony. Otoczony ceglastym murem z myśli i odczuć. Z wielką zdobioną emocjami bramą, która uchyla się wraz z tym, jak bardzo otwarty na to, co wewnątrz parku jest widz. Parkiem, który otwiera się wraz z kolejnym zdjęciem… wpuszczając coraz głębiej „turystę” / obserwatora w przeżywanie i doświadczanie tego co i jak widzi… Parkiem pełnym prawdziwości, autentyczności i magii chwil. Parkiem z otwartą bramą do świata wrażliwości i prawdy która wyzwala myśli, emocje, wzruszenia i wewnętrzny głód człowieczeństwa.