Co to za szkoła?

Nasze działania mają za cel wesprzeć Dzieci biedne, osierocone i opuszczone uczące się w szkole „Edma Basic School”, a także nauczycieli pracujących w tej szkole.

https://www.youtube.com/watch?v=NvBHzXnKSjY&t=21s

Szkoła znajduje się w Brufut,  w Gambii. Miasto umiejscowione jest 30 kilometrów od Bandżul, stolicy kraju.

Nasze działania mają za cel wesprzeć Dzieci biedne, osierocone i opuszczone uczące się w szkole „Edma Basic School”, a także nauczycieli pracujących w tej szkole.

Szkoła znajduje się w Brufut,  w Gambii. Miasto umiejscowione jest 30 kilometrów od Bandżul, stolicy kraju.


Misją szkoły jest wydobyć to, co najlepsze w każdym dziecku, w ciepłej szkolnej atmosferze, tak by mogło być szczęśliwe. Priorytetem w rozwoju dziecka zaś jest budowanie w nim pewności siebie, dyscypliny, odpowiedzialności, szacunku i głodu nauki.

Edma School jest szkołą prywatną – tak jak w Polsce uczęszczają do niej dzieci zamożnych rodziców. Jednak to co odróżnia ją od szkół polskich to fakt wspierania sierot i dzieci z biednych domów, którym za własne pieniądze właścicielka organizuje naukę i całe życie, umożliwiając równy start w dorosłość. Oficjalne dane potwierdzają 95% skuteczność w dostawaniu się na studia absolwentów Edma School.

Szkołę prowadzi Fatu, której niesamowite ciepło, troska i pomoc jaką obdarza dzieci do których los nigdy się nie uśmiechał urzeka. Jeśli są jakieś potrzebujące dzieci, cala okolica wie, że może przyprowadzić je do szkoły i liczyć na pomoc w postaci darmowej edukacji i opieki. Dzieci opuszczone, biedne i osierocone uczą się w szkole za darmo, a nawet niejednokrotnie są nocowane przez Fatu u niej w domu lub u zaprzyjaźnionych z nią osób w sąsiedztwie.

Fatu planuje w przyszłości wybudowanie czegoś na kształt bursy/internatu, gdzie bezdomne dzieciaki, lub te bez kompletnych rodzin mogłyby mieszkać na czas nauki.