Cele projektu

Projekt skłąda się z dwóch niezależnych części:

1. Wsparcia długofalowego i systemowego szkoły w Gambii
2. Cyklu wystaw i paneli dyskusyjnych wraz z produktami jakie na tej bazie powstaną w 16 miastach Polski.

 

Część pierwsza z niej zrodził projekt to:

Obdarzyć wsparciem Szkole „Edma Basic School”.
W tym celu uruchomiona została wyprawa partnerska.

Poprzez:

 1. Nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy szkolą z Gambii a Fundacją Urodzeni By Żyć i Izba Coachingu
 2. Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Szkołą w Gambii a Szkołą Polską
 3. Rozpoznaniu na miejscu faktycznych potrzeb tej szkoły
 4. Przygotowanie specyfikacji dla biura architektonicznego w Polsce które przygotuje projekt bursy.
 5. Dostarczenie darów w postaci materiałów edukacyjnych, sportowych, odzieżowych i dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli tej szkoły
 6. Zbieranie materiału badawczego w kontekście psychologii i terapii i edukacji do sporządzenia narzędzia terapeutyczno – metaforycznego
 7. Stworzenie filmu dokumentalnego na temat Dzieci Gambii na podstawie szkoły „Edma Basic School” w jakiej uczą się dzieci z rodzin pełnych i dzieci biedne (osierocone)
 8. Stworzenie albumu zdjęć, filmu z wyprawy – dochód ze sprzedaży będzie przekazany na rzecz szkoły i budowy internatu/ bursy przy szkole dla „dzieci niczyich”
 9. Stworzenie wystawy zdjęć i prac plastycznych dzieci których ten etap projekt dotyczy
 10. Przygotowanie materiału zdjęciowego do albumu fotografii na rzecz szkoły w Gambii i dalszego etapu wsparcia szkoły

Część druga – niezależna od pierwszej, jednakże wspierająca częściowo działania na rzecz szkoły

Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących Afryki jako kontynentu w postaci:

1. wystaw
2. paneli dyskusyjnych i prelekcji
3. albumów fotografii
4. Zeszytów Esejów poświęconych różnym częścią Afryki (artykuły, wywiady, polemiki, eseje)

5. materiału dydaktycznego o Afryce dla polskich szkół (np. na lekcję geografii)

6. stworzenie kart metafor pt. “INNY a ten sam ŚWIAT” do pracy coachingowej i terapeutycznej z dziećmi i rodzinami.


CELE PANELI DYSKUSYJNYCH I WYSTAW:

 1. dotrzeć do jak najszerszej ilości osób z wiedza o obecnej rzeczywistości różnych zakątków (państw, krajów, społeczności) Afryki tak poprzez obraz i słowo (mówione i pisane)
 2. podjęcie tematu z osobami, które znają rzeczywistość Afryki namacalnie i zachęcić do dialogu osoby ciekawe tematu, tak by móc oddziaływać na błędne przekonania i stereotypy dotyczące Afryki, jakie panują w Polsce, w celu budowania większej świadomości, wiedzy i ciekawości tym niezwykłym kontynentem
 3. stworzenie esejów (artykułów, esejów, wywiadów, itp.) o Afryce oraz albumów fotografii  które zostaną w różny sposób dystrybuowane na Polskę
 4. nagranie każdego z paneli dyskusyjnych i upublicznienie ich w celach edukacyjnych