Głos dla Afryki

A skąd w sercu chęć dzielenia się i bycia blisko Ludzi Krajów / Państw / Kontynentu tak dalekiego od naszego?

Skąd w duszy tęsknota za wolnością, prawdą i bezpieczeństwem?

Skąd w oczach człowieka czasami żarzy się odwaga małego dziecka, które chce poznawać i cieszyć się życiem?

Nie wiesz?

To zupełnie jak my nie wiemy skąd pomysł…

Czy nie jest wystarczającym powodem fakt że gdzieś na świecie są Dzieci (niezależnie od wieku), które czekają na nasze wsparcie?

Czy nie wystarczy, że zapłatą będzie świadomość tego, że jakieś przy naszym wsparciu może mieć chociaż odrobinę lepiej, łatwiej w swoim rozwoju i edukacji…?

Czy nie wystarczy że dzięki działaniom WSPÓLNYM można wzmocnić w Ludziach dających i przyjmujących Człowieczeństwo?

Czy nie wystarczy, że poprzez dialog każda ze stron zyska więcej…?


Dla nas wystarczy by ruszyć do działania…

Po uśmiech… po dobro… po Życie… i dla Życia.